В Красенлъч вярваме в пълната прозрачност от началото на проекта до предаването му. Това е най-добрия начин да убедим нашите клиенти, че са в сигурни ръце.


Всеки изготвен от нас проект следва стриктна последователност от процеси, включващи следните стъпки:
Процедура
Запитване - Събиране на информация - Посещение и срещи на обекта - Преглед на Техническото Задание - Потвърждение от Клиента
Проектиране
Прединвестиционно проучване - Идеен проект - Технически/Работен проект - Потвърждение от Клиента
Вътрешна проверка
  Проверява се дали разработения проект отговаря на изискванията на Клиента
Предаване
Окончателният проект се предава на Клиента.
Политика по качеството