Богатият ни професионален опит дава възможност за намиране на решения в случаите на рискови и спешни ситуации. В същото време възможността да си сътрудничим с външни консултанти ни позволява при необходимост да приспособим процесите си на работа, за да осигурим още по-бърза и по-качествена услуга съобразена с нуждите на клиента.


Ние проектираме

Временно и постоянно строителство:

– Водоснабдяване и канализация;
– Пречистване на отпадъчни води;
– Противопожарна безопастност;
– Отопление, вентилация и климатизация;
– Електротехническо проектиране;
– Проектиране на сгради и съоръжения;
– Геодезия.

Допълнителни услуги:

– Проверка на чертежите за „Clashdetection“ (координиране на проектните модели - архитектура, конструкции, инсталации за откриване и изследване на пресичанията, с което да се избягват евентуални проблеми и забавяния в процеса на строителството);
– 3D and 2D моделиране използвайки Autodesk Revit, Navisworks, AutoCAD and SketchUp;
– Симулация на строителна последователност чрез Autodesk Navisworks. – Създаване на приспособени Revit темплейти и фамилии;
– Изграждане на AutoCAD темплейти, статични и динамични блокове, Lisp функции по поръчка;
– Изготвяне на електронни таблици за изчисляване на специфични инженерни изчисления.