В Красенлъч вярваме в пълната прозрачност от началото на проекта до предаването му. Това е най-добрия начин да убедим нашите клиенти, че са в сигурни ръце. Гарантираме предадени навреме, висококачествени и икономически ефективни решения. Успяваме следвайки следния процес:

Задание от клиента

Запитване, събиране на информация, лични срещи, преглед на техническо задание, потвърждение от клиента

Проектиране

Прединвестиционно проучване - Идеен проект - Технически/Работен проект - Потвърждение от Клиента

Вътрешна проверка

Проверява се дали разработения проект отговаря на изискванията на Клиента и вътрешни мерки за качество

Предаване

Окончателният проект се предава на Клиента

Задание от клиента

Запитване, събиране на информация, лични срещи, преглед на техническо задание, потвърждение от клиента

Проектиране

Прединвестиционно проучване - Идеен проект - Технически/Работен проект - Потвърждение от Клиента

Вътрешна проверка

Проверява се дали разработения проект отговаря на изискванията на Клиента и вътрешни мерки за качество

Предаване

Окончателният проект се предава на Клиента